وقتی از امتحان میای بیرون

تعرفه تبلیغاتتعرفه تبلیغات

وقتی از امتحان میای بیرون
[​IMG]

وقتی از امتحان اومدی بیرون و دوستات دارن بحث میکنن که جواب ۴.۵۷ بوده یا ۴.۵۸ ولی تو درآوردی ۵۳۷۹