گاهی اوقات

Image result for ‫عکس نوشته‬‎

برچسب ها: گاهی , اوقات ,
[ بازدید : 300 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ چهارشنبه 1 اسفند 1397 ] [ 18:43 ] [ MILAD ]
[ ]

بادروغ

Image result for ‫عکس نوشته‬‎


برچسب ها: با , دروغ ,
[ بازدید : 222 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ شنبه 27 بهمن 1397 ] [ 21:38 ] [ MILAD ]
[ ]

از شروع دوباره

Image result for ‫عکس نوشته‬‎


برچسب ها: از , شروع , دوباره ,
[ بازدید : 171 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ شنبه 27 بهمن 1397 ] [ 21:36 ] [ MILAD ]
[ ]

اینکه آدمها

Related image


برچسب ها: اینکه , آدمها ,
[ بازدید : 155 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ شنبه 27 بهمن 1397 ] [ 21:35 ] [ MILAD ]
[ ]

گاهی خدا

Related image


برچسب ها: گاهی , خدا ,
[ بازدید : 208 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ شنبه 27 بهمن 1397 ] [ 21:27 ] [ MILAD ]
[ ]

زمین خوردن

Image result for ‫عکس نوشته‬‎


برچسب ها: زمین , خوردن ,
[ بازدید : 183 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ پنجشنبه 25 بهمن 1397 ] [ 19:51 ] [ MILAD ]
[ ]

هرگز این چهار چیز

Image result for ‫اعتماد‬‎


برچسب ها: هرگز , این , چهار , چیز ,
[ بازدید : 160 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ پنجشنبه 25 بهمن 1397 ] [ 19:44 ] [ MILAD ]
[ ]

اعتماد

Image result for ‫اعتماد‬‎


برچسب ها: اعتماد ,
[ بازدید : 243 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ پنجشنبه 25 بهمن 1397 ] [ 19:43 ] [ MILAD ]
[ ]

در زندگی

Related image


برچسب ها: در , زندگی ,
[ بازدید : 187 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ پنجشنبه 25 بهمن 1397 ] [ 19:29 ] [ MILAD ]
[ ]

بهترین صدقه


بهترین صدقه

آن است که دانشی بیاموزید وبه دیگری آموزش دهید

بهترین صدقه

ان است که میان دونفر رااصلاح کنیم

بهترین صدقه

نگهداری زبان اززشتی هااست

بهترین صدقه

زبان شفاعت برای آزادی اسیراست


برچسب ها: بهترین , صدقه ,
[ بازدید : 170 ] [ لایک : 3 ] [ لایک شما :
]
[ پنجشنبه 25 بهمن 1397 ] [ 19:27 ] [ MILAD ]
[ ]